OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το TrueLove.com.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην εταιρεία True Love ΙΚΕ (True Love PC με αριθμό μητρώου 800683890 που εδρεύει στο Μαρούσι επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 7). Για να επισκεφτείτε και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του TrueLove.com.gr θα πρέπει να έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης. Το TrueLove.com.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του TrueLove.com.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας προσφέρει προς πώληση ρούχα και αξεσουάρ (αποκαλούμενα εφεξής προϊόντα) για όλους τους χρήστες ιντερνέτ (αποκαλούμενοι εφεξής χρήστες) οι οποίοι συνδέονται στην ιστοσελίδα και επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Οι χρήστες/αγοραστές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη νομική υπόσταση. Τα προϊόντα προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση του αγοραστή.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει τους όρους χρήσης.

Τιμές
Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση μεταβολής των τιμών, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Ολοκλήρωση/Επιβεβαίωση παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα λάβετε μέσω email ή/και με τηλέφωνο την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας.

Ακύρωση της παραγγελίας

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, μπορείτε να πατήσει το πεδίο «Αφαίρεση» και να γίνει αυτόματη ακύρωση της παραγγελίας σας. Αν έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας και θέλετε να την ακυρώσετε ή να την τροποποιήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα σε διάστημα 2 ωρών είτε με email στο info@truelove.com.gr είτε τηλεφωνικά στο 218 218 9966.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή/και τηλεφώνου το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε για την πιθανή ημερομηνία παράδοσής του.

Ασφάλεια κατά την Παράδοση των προϊόντων

Για να είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα θα φτάσουν με ασφάλεια στα χέρια σας, σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας, τα προϊόντα θα πρέπει να τα παραλάβετε εσείς αυτοπροσώπως (δείχνοντας την πρωτότυπη ταυτότητά ή το διαβατήριο σας και την πιστωτική σας κάρτα). Η παραλαβή μπορεί να γίνει επίσης και από τρίτο πρόσωπο το οποίο έχετε εξουσιοδοτήσει εγγράφως.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

  1. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας του σε εσάς. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το ταχύτερο δυνατό.
  2. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ή επικαιροποιημένα.
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο λόγω μηχανογραφικού λάθους. Σε αυτή την περίπτωση θα φροντίσουμε να παραδόσουμε σε εσάς το προϊόν που σας υποσχεθήκαμε απλά θα χρειαστούμε 5-7 εργάσιμες.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Οι Εκπτωτικοί κωδικοί έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και τοποθετούνται στο πρώτο βήμα της Ολοκλήρωσης της Παραγγελίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισολογισμός 2015 Α'

Ισολογισμός 2015 Β'